Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Δωρεάν θεματικά εργαστήρια, Μάρτιος 2018

Δωρεάν θεματικά εργαστήρια (workshops) από τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS για το Μάρτιο 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Α’ Ομαδική Συνάντηση
5 + 5 tips για μία επιτυχημένη εταιρική συμμετοχή σε εκθέσεις
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 1/3/2018, 19:00 – 22:00
Τόπος Διεξαγωγής: ΟΚ!Thess, Κομοτηνής 2 (είσοδος από την Οδό Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας), Θεσσαλονίκη
Εισηγήτρια:
Παγούνη Αγνή,  Σύμβουλος του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS
Σύντομη περιγραφή:
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον “θαυμαστό” κόσμο των εκθέσεων, που αποτελεί ένα από τα στρατηγικά εργαλεία του marketing αλλά και να μάθουν τα βασικά βήματα πριν τη διοργάνωση και προετοιμασία, σημαντικά tips κατά την διάρκεια αυτής, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής συμμετοχής σε μία ή και περισσότερες εκθέσεις, κινούμενοι με γνώμονα, τους αρχικούς στόχους που θέτει μία επιχείρηση πριν λάβει την απόφαση να συμμετέχει στην όποια έκθεση.
Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Β’ Ομαδική Συνάντηση
Τα social media στην «υπηρεσία» της επιχείρησης μας
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 14/3/2018, 15:00 – 18:00
Τόπος Διεξαγωγής: ΚΕΠΑ, 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης, Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτίριο «Ερμής»
Εισηγήτρια:
Παγούνη Αγνή,  Σύμβουλος του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS 
Σύντομη περιγραφή:
Εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια της διαδικτυακής επικοινωνίας.  Κατανόηση της σπουδαιότητας μίας εταιρικής παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα.  Τακτικές Διαχείρισης της εταιρικής παρουσίας σε διαδίκτυο και κοινωνικά δίκτυα, με σκοπό την ενδυνάμωση του brand name ενός προϊόντος ή μίας επιχείρησης αλλά και την αύξηση των πωλήσεων της.
Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Γ’ Ομαδική Συνάντηση
Ανάπτυξη Εξαγωγών για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 29/3/2018, 19:00 – 22:00
Τόπος Διεξαγωγής: ΟΚ!Thess, Κομοτηνής 2 (είσοδος από την Οδό Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας), Θεσσαλονίκη
Εισηγήτρια:
Παγούνη Αγνή,  Σύμβουλος του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS
Σύντομη περιγραφή:
Σε αυτό το workshop οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια του όρου «εξωστρέφεια», να γνωρίσουν ένα γενικότερο πλαίσιο προγραμματισμού των εξαγωγικών βημάτων μίας επιχείρησης αλλά και να μάθουν τι πραγματικά θα χρειαστεί να ξέρουν σε ζητήματα, όπως μεταξύ άλλων, περί branding, πιστοποιήσεων, «μηχανών» αναζήτησης δυνητικών πελατών.
Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:  2310 274033 – email: pagounia@microstars.gr