Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Έξι (6) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «SUNNYSmart UNmanned aerial vehicle sensor Network for detection of border crossing and illegal entrY» (E-1850) και «T-NOVANetwork Functions as-a-Service over Virtualised Infractures» (Ε-1851), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση (μέχρι 14/08) για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι τριάντα (30) μήνες, για έξι (6) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται στην προκήρυξη...