Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Product Managers στον ΟΤΕ

Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ , που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει Product Managers. Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες: Τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης (κατά προτίμηση Marketing), Τουλάχιστον 2-5 έτη προϋπηρεσία στο Marketing (ιδανικά στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών), Καλή γνώση Αγγλικών (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English), Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint). Περισσότερα εδώ…