Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Πρόγραμμα Future Leaders

 Στόχος της Future Leaders είναι να βοηθήσει  τους νέους απόφοιτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας. Μέσα από μία ξεχωριστή επιμορφωτική εμπειρία, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, συνεργάζονται με έμπειρα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα με κοινωνική διάσταση.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ημερών: 29/10-09/11/2014.

Σύντομη περιγραφή
Συμμετέχοντες: απόφοιτοι ΑΕΙ (ή επί πτυχίω) και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι μεταπτυχιακού έως 28 ετών
Διάρκεια προγράμματος:  
11 ημερολογιακές ημέρες

Το πρόγραμμα δεν έχει κόστος για τους συμμετέχοντες και καλύπτονται όλα τα έξοδα διαμονής, μετακίνησης, σίτισης κλπ.

Διαδικασία επιλογής
1η φάση:
α. Συμπλήρωση επίσημης φόρμας συμμετοχής.
β. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας ενός καθηγητή για συστάσεις.
γ. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Προκειμένου να περάσετε στη δεύτερη φάση κατωτέρω θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία αποστολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

2η φάση:
Συμπλήρωση ηλεκτρονικών διαγνωστικών εργαλείων (EQ test).
Το test πραγματοποιείται, προκειμένου, να αναγνωρίσουμε τις αξίες και τα κίνητρα των συμμετεχόντων.

3η φάση:
Καλούμε για συνέντευξη με έμπειρους συμβούλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
 
Επισκόπηση προγράμματος
1η-4η  ημέρα
.Future Leaders workshop.
.Business Coaches workshop.

5η-10η ημέρα
Οι Future Leaders εργάζονται ανά ομάδες πάνω στο project του ΜΚΟ που έχουν αναλάβει.
Θα βρεθούν για αυτές τις ημέρες στο μέρος όπου στεγάζεται ο ΜΚΟ ανά την Ελλάδα.
Την 8η με 11η  ημέρα βρίσκονται μαζί σας οι business coaches προκειμένου να σας δώσουν κατευθύνσεις και να ολοκληρώσουν το πλάνο σας.

11η ημέρα
Παρουσίαση του επιχειρησιακού πλάνου στις διοικήσεις των ΜΚΟ.

Ημέρα εκδήλωσης (ανακοινώνεται από την Future Leaders)
Παρουσίαση όλων των projects και των εμπειριών σας στην επιχειρηματική, πανεπιστημιακή κοινότητα κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες:  www.futureleaders.gr

Αιτήσεις συμμετοχής (ηλεκτρονικά):