Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Δωρεάν θεματικά εργαστήρια (workshops) – Microstars

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Δείτε το πρόγραμμα των θεματικών εργαστηρίων, για τον Ιούνιο 2017, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, εδώ…