Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Θερινό σχολείο Νομικά Ζητήματα Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 26 - 30 Ιουνίου 2017

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει Θερινό Σχολείο, με τίτλο «Νομικά ζητήματα πληροφορικής».

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (νομικούς, πληροφορικούς, σύμβουλους επιχειρήσεων κ.ά.), σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε επιχειρήσεις με έμφαση σε αυτές του χρηματοπιστωτικού κλάδου (τράπεζες, ασφαλιστικές, εισπρακτικές, real estate), των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίες – Διαδίκτυο), των υπηρεσιών υγείας, σε φορείς δημόσιας διοίκησης (ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) καθώς και σε φοιτητές νομικής και πληροφορικής, αλλά και άλλων επιστημονικών κλάδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν κατάρτιση για τους κανόνες που διέπουν την Πληροφορική και τις εφαρμογές της.
Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η κατάρτιση νομικών, πληροφορικών, συμβούλων επιχειρήσεων και στελεχών επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στα νομικά θέματα που καθημερινά ανακύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου. Τα θέματα αυτά άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με έμφαση στον τραπεζικό χώρο και τον χώρο της υγείας, του νομικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των τεχνικών πτυχών της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο.
Θεματικές ενότητες
Το Θερινό Σχολείο καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:
  • Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  • Ηλεκτρονική διαχείριση προσωπικών δεδομένων στον τραπεζικό χώρο και στον χώρο της υγείας
  • Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεπικοινωνίες & διαδίκτυο)
  • Εφαρμογές Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών
  • Νομικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  • Ηλεκτρονικό έγκλημα
  • Πνευματικά δικαιώματα και Πληροφορική – Σύνοψη συμπερασμάτων σεμιναρίου
Περισσότερες πληροφορίες: