Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Έως 31 Μαρτίου η υποβολή προτάσεων στη νέα προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων ερευνητών

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 9.000.000 € και στόχος της είναι η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και η προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Περισσότερα εδώ…