Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Application Consultant, Θεσσαλονίκη

Η Altec Software, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην κατασκευή τυποποιημένου επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και τη διάθεση επιχειρηματικού λογισμικού, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υλοποίησης / υποστήριξης έργων πληροφορικής για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, ζητά να προσλάβει για το υποκατάστημα της στην Θεσσαλονίκη έναν/μια Application Consultant.

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υλοποίηση έργων με το Atlantis E.R.P.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης
 • Συμμετοχή σε έργα παρέχοντας  υπηρεσίες συμβουλευτικές και υποστήριξης
 • Καταγραφή και ανάλυση των αναγκών των πελατών
 • Προγραμματισμό με και υλοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών προσαρμοσμένων στη λειτουργικότητα του E.R.P.
 • Εκπαίδευση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος
 • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ – TEI  με κατεύθυνση Πληροφορικής ή Οικονομικών
 • Πολύ καλή γνώση του Atlantis E.R.P.
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων  Microsoft SQL και Oracle
 • Άριστη γώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση του MS-Office
 • Ευχέρεια στο  γραπτό και τον προφορικό λόγο, ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων
 • Προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Γνώσεις λογιστικής
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (VB Scipting)

Περισσότερα εδώ…