Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ με θέμα: “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”

Για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις αξιοποίησης ανοιχτών προτύπων, τεχνολογιών, διαδικασιών και δεδομένων, η ΕΕΛ/ΛΑΚ πρόκειται να συγκροτήσει σχετική ομάδα εργασίας. Το αντικείμενο της ομάδας είναι να καταγράφει τις εξελίξεις στα θέματα ανοιχτότητας που αφορούν καινοτόμες λύσεις για επιχειρήσεις και να διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για τη στήριξη τους. Περισσότερα εδώ…