Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για νέους πτυχιούχους από τη Nestle

Are you a talented and dynamic student looking for a professional experience? Do you want to add to your career path a true hands-on adventure? Do you want exposure in a diverse environment operating in various functions and categories? Then read further here…