Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Agri-Accelerator: πρόγραμμα επιτάχυνσης επιχειρηματικών ιδεών στον αγροτικό τομέα

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης επιχειρηματικών ιδεών στον αγροτικό τομέα (Agri-Accelerator) έχει ως σκοπό να βοηθήσει επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιηθούν ώστε να γίνουν βιώσιμες επιχειρήσεις ή υπάρχουσες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Οι τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα αφορούν την αγροδιατροφή, την αγροτεχνολογία, τον αγροτουρισμό, καθώς και τη δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων εκτός αστικών κέντρων δίνοντάς τους έτσι κίνητρο να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα.
Ελάτε την Παρασκευή στις 22 Ιανουαρίου στις 18:00, στην οδό Προξένου Κορομηλά 24, Θεσσαλονίκη,  να ακούσετε πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε, ειδικά αν είστε από εκείνους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τους παραπάνω τομείς ή θέλουν να εξελίξουν την υπάρχουσα επιχείρησή τους στους τομείς αυτούς.
Περισσότερα εδώ…