Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Υλικό παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών MIS, Οκτώβριος 2015

Υλικό από τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2015.