Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Eθελοντισμός και η σύνδεση του με την αγορά εργασίας, 10/11/2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με την GloVo διοργανώνουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, τις ώρες 14:00-16:00, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την ενημερωτική συνάντηση με τίτλο: The GloVo project: ο Eθελοντισμός και η σύνδεση του με την Αγορά Εργασίας.

Στόχος της ημερίδας είναι η κινητοποίηση των νέων/φοιτητών και η ανάδειξη των ευκαιριών που προκύπτουν από την ενασχόληση με εθελοντικές δράσεις, ως μέσο απόκτησης γνώσεων και εμπειριών και ανάπτυξης σημαντικού δικτύου επαφών τα οποία μπορούν να οφελήσουν στην μετέπειτα σταδιοδρομία και να αξιολογηθούν θετικά στη διαδικασία διεκδίκησης θέσεων εργασίας.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://dasta.uom.gr/Career/Events/22383.html