Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

H συναισθηματική υπολογιστική στα σύγχρονα ανθρωπο-κεντρικά πληροφοριακά συστήματα

Η συναισθηματική υπολογιστική (affective computing) ορίζεται ως το πεδίο εκείνο της επιστήμης των υπολογιστών που αφορά, προκύπτει από, ή επηρεάζει σκόπιμα το συναισθηματικό μας κόσμο. Στόχος των ερευνητών του επιστημονικού αυτού πεδίου είναι να προάγουν τεχνικές/μεθόδους/εργαλεία που θα αφορούν είτε στην αναγνώριση των συναισθηματικών καταστάσεων του ανθρώπου, είτε στον τρόπο με τον οποίο αυτά δημιουργούνται ή εκφράζονται στις υπολογιστικές μηχανές. Περισσότερα εδώ…