Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Δωρεάν σεμινάριο με θέμα: “Το δικό μου ηλεκτρονικό κατάστημα: Από την ιδέα στην επιτυχία!”, 28-29/11/2015

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δωρεάν επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: “Το δικό μου ηλεκτρονικό κατάστημα: Από την ιδέα στην επιτυχία!”

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, με καλή γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτύου, καθώς και εξοικείωση με τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Διάρκεια: 10 ώρες.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο 28/11/2015, ώρες 12:00-17:00 και Κυριακή 29/11/2015 ώρες 10:00-15:00.
Τόπος διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ 434, 4ος όροφος, Κτίριο Η’, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εισηγητής: Βασίλης Τσιάβος, Απόφοιτος Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, E-commerce Consultant nbh internet.
* Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει των δηλώσεων συμμετοχής.
** Δεν προβλέπεται χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.

Πληροφορίες: mis (at) uom.gr