Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Εσωτερικός Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων, Kleemann

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου - Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς. Προφίλ Υποψηφίου: Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής με ειδίκευση στα Δίκτυα/ Ασφάλεια Δικτύων. Μεταπτυχιακό ή επαγγελματική πιστοποίηση στον Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων.
- Επιθυμητή η εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας.
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advanced ή proficiency).
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Ms Office (επίπεδο proficiency).
- Δυνατότητα ταξιδιών.
- Ευελιξία στο ωράριο εργασίας.
- Εντιμότητα, οργανωτικότητα, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, εχεμύθεια, άριστη διαχείριση χρόνου

Αρμοδιότητες:
Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων Πληροφοριακών Συστημάτων (ασφάλεια δικτύων και δεδομένων) στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου
Η εταιρία προσφέρει:
- Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη
- Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας
- Πρόσθετη ιατρική κάλυψη
- Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά μέσα
- Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο & playroom)

Υποβολή αίτησης/βιογραφικού μέχρι τις 15/08/2014 εδώ…