Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Νέα Μηχανιώνα). Περιλαμβάνονται θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών στην ειδικότητα Πληροφορικής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/08/2014. Περισσότερα εδώ…