Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Υπάλληλος Διαχείρισης Έργων και Πληροφοριακών Συστημάτων, LIDL, Θεσσαλονίκη

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος -η ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης, με κατεύθυνση στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική και επιθυμητό μεταπτυχιακό. Διαθέτετε γνώσεις και τριετή εμπειρία στη Διαχείριση έργων (Project Management) και την Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Γνωρίζετε άριστα Γερμανικά και Αγγλικά. Έχετε ευχέρεια στη χρήση εφαρμογών του MS Office (Excel, Word, Powerpoint).

Κατέχετε δίπλωμα οδήγησης και έχετε τη δυνατότητα μετακινήσεων, όποτε απαιτείται. Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι εξίσου σημαντικά για εμάς. Σας διακρίνουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα.
Τα καθήκοντά σας:
Ανήκετε στον τομέα της Διαχείρισης Έργων και Πληροφοριακών Συστημάτων και εργάζεστε στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Συντονίζετε το χαρτοφυλάκιο έργων της εταιρείας (PMO). Υπολογίζετε τους διαθέσιμους πόρους και δημιουργείτε αναφορές για την πληροφόρηση των εμπλεκομένων και της διοίκησης. Συνεργάζεστε με τα κεντρικά μας στη Γερμανία, για θέματα διαχείρισης έργων. Διαχειρίζεστε και υποστηρίζετε μέρος των εμπορικών εφαρμογών της εταιρίας και πραγματοποιείτε αναβαθμίσεις. Παράλληλα, παρέχετε ενδοεταιρικά συμβουλές σχετικά με διαδικασίες.
Τι προσφέρουμε:
Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Ξεκινάτε με μικτές αποδοχές 2.150€, που τον τρίτο χρόνο εργασίας ανέρχονται στα 2.840€. Σας εξασφαλίζουμε παροχές όπως επιπρόσθετη ιδιωτική ιατρική ασφάλιση και εταιρικό κινητό τηλέφωνο. Παρακολουθείτε σύντομη εκπαίδευση στη Γερμανία και τα κέντρα διανομής μας στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμος-η να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.
Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ…