Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Διαβούλευση του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα με Φορείς για το νέο πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού

Την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, με αντικείμενο την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Μεταπτυχιακού και με συμμετοχή επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων που σχετίζονται με την Πληροφορική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Οι φορείς που συμμετείχαν στη συνεδρίαση ήταν οι εξής:
  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), εκπρόσωπος: κ. Μυλωνάς Θεόφιλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥΣΕΠ), εκπρόσωπος: κ. Αλεξιάδης Κλεόβουλος, μέλος Δ.Σ.
  • Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) – Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), Τμήμα Μακεδονίας, εκπρόσωποι: κα. Κουτάλου Χαρά, μέλος Δ.Σ. και κ. Καραγιάννης Σωτήρης, μέλος Δ.Σ.,
ενώ γραπτές προτάσεις απέστειλε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

Στη συνεδρίαση διατυπώθηκαν χρήσιμες και ενδιαφέρουσες προτάσεις, αφενός για το νέο πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού με βάση τις ανάγκες της αγοράς και αφετέρου για την ευρύτερη συνεργασία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα με τους εν λόγω φορείς και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.