Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Future Leaders Programme

Στόχος της Future Leaders είναι να βοηθήσει τους νέους απόφοιτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μεταπτυχιακών φοιτητών να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας. Μέσα από μία ξεχωριστή επιμορφωτική εμπειρία, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες,
συνεργάζονται με έμπειρα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα με κοινωνική διάσταση.
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου Απριλίου (02/04-13/04/14), με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επερχόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος FUTURE LEADERS για το 2014:
* 02/07-13/07/14
* 29/10-09/11/14
Συμμετέχοντες μπορούν να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (ή φοιτητές επί πτυχίω) ή φοιτητές και απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων έως και 28 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.futureleaders.gr