Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

YouRock.Jobs: Πώς να παρουσιάσεις τις δεξιότητές σου στους εργοδότες!

Ένα νέο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης έρχεται να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των νέων της Ευρώπης, να τους βοηθήσει να παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους και, βάσει αυτών, να δημιουργήσουν online το επαγγελματικό προφίλ τους και να γίνουν ελκυστικοί στους εργοδότες. Περισσότερα εδώ…