Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση για Προγράμματα «Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε Ανέργους»

Το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Καινoτόμες Αναπτυξιακές Δράσεις Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Κ.Ε.Κ. “I.DE.A”- Ε.Π.Ε.  θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα (σεμινάρια) επαγγελματικής κατάρτισης με θέμα: «Προγράμματα Εκμάθησης Χρήσης Βασικών Εννοιών ΤΠΕ και Βάσεις Δεδομένων».
Επίπεδο εκπαίδευσης: Γυμνάσιο-Λύκειο-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ
Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 100 ώρες εκπαίδευσης, από τις οποίες 30 ώρες κλασικής εκπαίδευσης στην τάξη (αίθουσα) από τον εκπαιδευτή, με την μορφή πέντε (5) σεμιναρίων διάρκειας έξι (6) ωρών έκαστο, αλλά και 70 ώρες τηλε-κατάρτισης από το σπίτι ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Η/Υ στη διατιθέμενη από τον φορέα αίθουσα πληροφορικής, πάντα με την παρακολούθηση του υπεύθυνου επόπτη.
Το πρόγραμμα προβλέπει τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού CCU του φορέα πιστοποίησης ACTA. Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν επίδομα 2€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ προς το KAINOΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – Κ.Ε.Κ. “I.DE.A”- Ε.Π.Ε..
Πληροφορίες: «KAINOΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - IDEA», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στη διεύθυνση Χρ.Πίψου 9, 3ος  όροφος , τηλ. 2310 546816, 2310 515506, 2310 532820.

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας