Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Θέση Πρακτικής Άσκησης στη Λισαβόνα, Πορτογαλία

Θέση πρακτικής άσκησης στο SAPERE AUDE-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO στην Πορτογαλία. Διάρκεια: από 1 έως 6 μήνες. Περισσότερα εδώ…