Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Αιτήσεις για το διαγωνισμό στελέχωσης της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών

Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 θα διεξαχθεί στην Αθήνα εθνικός διαγωνισμός για τη στελέχωση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών για Έλληνες/Ελληνίδες ηλικίας έως και 32 ετών.
Η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να γίνει κατά την περίοδο 13 Ιουλίου - 12 Σεπτεμβρίου 2012, μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΗΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων, θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του ΟΗΕ, http://careers.un.org.
Πηγή: diorismos.gr