Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Στο 72,6% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν στην Ελλάδα

Αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2018-2020, με βάση την επίσημη στατιστική έρευνα του ΕΚΤ. Περισσότερα εδώ...