Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Αυξανόμενη ζήτηση για δεξιότητες IT σε όλους τους κλάδους

Το Σεπτέμβριο του 2019 δημοσιεύτηκε η έκθεση Beyond Tech: The Rising Demand for IT Skills in Non-Tech Industries, η τρίτη μιας σειράς εκθέσεων που εξετάζουν την εξέλιξη της ζήτησης για δεξιότητες στην επιστήμη των υπολογιστών στο σύνολο της αγοράς εργασίας. Στα βασικά ευρήματα της έκθεσης περιλαμβάνονται τα εξής: α) Οι θέσεις εργασίας IT αυξάνονται - ειδικά πέραν του τεχνολογικού κλάδου και β) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων IT αποδίδει. Πιο συγκεκριμένα:
  • Οι θέσεις εργασίας IT αυξάνονται - ειδικά πέραν του τεχνολογικού κλάδου. Το 2018, υπήρξαν 6,9 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας IT online, που αντιστοιχούν στο 24% του συνόλου των κενών θέσεων εργασίας online. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 89%, οι κενές θέσεις ήταν σε μη τεχνολογικούς κλάδους. Μεταξύ 2013–2018, η αύξηση των θέσεων εργασίας IT στον τεχνολογικό τομέα ήταν 40%. Πέρα από τον τεχνολογικό τομέα, η αύξηση των θέσεων εργασίας IT ήταν αλματώδης, με 65%.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων IT αποδίδει. Οι θέσεις εργασίας IT τόσο εντός όσο και εκτός του τεχνολογικού τομέα αμείβονται σημαντικά υψηλότερα από ό,τι οι θέσεις που δε σχετίζονται με το IT, με μισθολογικές διαφορές της τάξης των 20.000 $ ή και μεγαλύτερες. Οι εκτιμώμενες ισόβιες απολαβές των εργαζόμενων στο IT, ανεξαρτήτως κλάδου, υπερβαίνουν σημαντικά τις αντίστοιχες των εργαζόμενων που δε σχετίζονται με το IT ή που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι στο IT μπορούν να αμείβονται κατά 19% παραπάνω από τους εργαζόμενους σε άλλους τομείς, διαφορά που μπορεί να φτάσει στα 802.129 $ κατά το σύνολο της σταδιοδρομίας τους.
Ολόκληρη η έκθεση εδώ...
Πηγή: ICTPlus.gr
Image by Gerd Altmann from Pixabay