Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται τι Μεταπτυχιακό να επιλέξουν, ειδικά με τόσες πολλές επιλογές ανάμεσα σε αξιόλογα προγράμματα πολλών Πανεπιστημίων, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μια από αυτές είναι και το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Tί προσφέρει όμως το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό και για ποιό λόγο να το επιλέξει κάποιος?

  • Γιατί στην αγορά εργασίας υπάρχει ζήτηση για αποφοίτους του τομέα ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), ενώ παράλληλα οι εταιρίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα στελέχη. Παράλληλα, και σύμφωνα με όλες τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν περίπου 900.000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ.
  • Γιατί το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) είναι από τα πρώτα μεταπτυχιακά που ξεκίνησαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (έναρξη 1997) και μέχρι σήμερα έχει πάνω από 600 αποφοίτους.
  • Γιατί το ποσοστό απασχολησιμότητας των αποφοίτων του είναι πολύ υψηλό.
  • Γιατί το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού αποτελεί ένα συνδυασμό τεχνολογικών και οικονομικών-επιχειρηματικών θεμάτων, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, από καθαρά τεχνολογικές μέχρι οικονομικές-διοικητικές θέσεις, είτε στον  ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο Τομέα.
  • Γιατί το ακαδημαϊκό προσωπικό του αποτελείται από υψηλού επιπέδου επιστήμονες-μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Γιατί το MIS ενημερώνει και υποστηρίζει ενεργά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του σε θέματα εύρεσης εργασίας και πρακτικής άσκησης.
Ο νέος κύκλος σπουδών του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα ξεκινάει τον Φεβρουάριο του 2020.
Υποβολή αιτήσεων: έως 31 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες