Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας;

Τα υπέρ και τα κατά στις δυο μορφές απασχόλησης πάνω στο ίδιο εργασιακό αντικείμενο, εξηγεί ο Σωτήρης Φιλιππίδης, προγραμματιστής και σύμβουλός επιχειρήσεων σε θέματα πληροφορικής. Περισσότερα εδώ…