Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφαση απαλλαγής από τα δίδακτρα φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Περισσότερα εδώ…