Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Δωρεάν Θεματικά Εργαστήρια, Ιούνιος 2018

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Δείτε το πρόγραμμα των δωρεάν θεματικών εργαστηρίων για τον Ιούνιο 2018 εδώ…