Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Δωρεάν Θεματικά εργαστήρια, Μάιος 2018

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Δείτε το πρόγραμμα των δωρεάν θεματικών εργαστηρίων για το Μάιο 2018. Περισσότερα εδώ…