Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Πώς διαμορφώνεται η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Ελλάδα, για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη μόνο όταν υπάρχει συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα.  Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ακόμα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Η εικόνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής μέσα από τα προσχέδια νόμου που έχουν προταθεί και τα οποία αναμένεται στην πλειοψηφία τους  να ψηφιστούν χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, δείχνει  ένα κατακερματισμένο τοπίο. Πιο αναλυτικά (διαβάστε εδώ…)