Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Oι υποχρεώσεις των Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων που απορρέουν από τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Τον κανονισμό 679/2016, που τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τις 25/05/2018, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν από τις Δημόσιες Υπηρεσίες μέχρι και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αλλά και όσοι φορείς διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερα εδώ…