Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Μόνο το 14,8 % των ιδρυτών νεοφυών εταιρειών είναι γυναίκες


Η συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και τον ψηφιακό τομέα δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στον τεχνολογικό τομέα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις με γυναίκες ιδιοκτήτριες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, αλλά μόνο το 14,8% των ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων είναι γυναίκες. Περισσότερα εδώ…