Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) στις ΗΠΑ κατάργησε την Διαδικτυακή Ουδετερότητα (net neutrality).

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) στις ΗΠΑ ψήφισε υπέρ για να τελειώσει η Διαδικτυακή Ουδετερότητα (net neutrality) σε μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο λειτουργίας του Διαδικτύου. Η κατάργηση της δέσμευσης αυτής δίνει τεράστια δυναμική και εξουσία στους παρόχους οι οποίοι δεν θα χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλη την κίνηση στο Διαδίκτυο. Περισσότερα εδώ…