Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 ή ανώτερο).

Λίγα λόγια για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα
Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί από το 1996 και σκοπός του είναι η ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:
  • Η προαγωγή των γνώσεων στα αντικείμενα των Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
  • Η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
  • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή καριέρα.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Ακαδημαϊκό προσωπικό
26 καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης. Επίσης, ανά τακτά διαστήματα, προσκαλούνται εξωτερικοί ομιλητές από  Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια σε εξειδικευμένα θέματα.

Υποδομές
Δύο σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με συνολικά 50 θέσεις εργασίας. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα χρήσης των Υπολογιστών & Δικτύων, της Βιβλιοθήκης και των άλλων υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Γραφείο Erasmus, Δομή Απασχόλησης και  Σταδιοδρομίας, Γραφείο Διασύνδεσης κλπ).

Διάρκεια Σπουδών
Δύο εξάμηνα μαθημάτων + ένα για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

  • Έναρξη νέου κύκλου σπουδών: Φεβρουάριος 2018
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2018.
  • Προκήρυξη νέου κύκλου
  • Περισσότερες πληροφορίες: http://mis.uom.gr  και  2310-891514.