Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Δωρεάν Θεματικά Εργαστήρια, Νοέμβριος 2017

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Πρόγραμμα δωρεάν θεματικών εργαστηρίων για το Νοέμβριο 2017, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Περισσότερα εδώ…