Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Η “ψηφιακή ισότητα” προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως

Πρόσφατη έκθεση της UNESCO, της ITU και της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για την Αειφόρο Ανάπτυξη, υπογραμμίζει την εμφάνιση ενός νέου παγκόσμιου χάσματος δεξιοτήτων, όπου το φύλο, η τάξη, η γεωγραφία και η ηλικία μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο αν ένα άτομο είναι σε θέση να αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες ή όχι. Παρουσιάζει, επίσης, κυβερνητικές στρατηγικές για να εξασφαλίσει ότι όλες οι ομάδες ανθρώπων μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Περισσότερα εδώ…