Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Δωρεάν συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshops)

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Δείτε το πρόγραμμα των θεματικών εργαστηρίων για Θεσσαλονίκη και Κιλκίς κατά το μήνα Σεπτέμβριο εδώ…