Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Γιατί να κάνω Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται τι Μεταπτυχιακό να επιλέξουν, ειδικά με τόσες πολλές επιλογές ανάμεσα σε αξιόλογα προγράμματα πολλών Πανεπιστημίων, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μια από αυτές είναι και το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τι προσφέρει όμως το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό και για ποιό λόγο να το επιλέξει κάποιος?
  • Γιατί στην αγορά εργασίας υπάρχει ζήτηση για αποφοίτους του τομέα ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), ενώ παράλληλα οι εταιρίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα στελέχη (δες εδώ...)
  • Γιατί το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) είναι από τα πρώτα μεταπτυχιακά που ξεκίνησαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (έναρξη 1997) και μέχρι σήμερα έχει πάνω από 500 αποφοίτους.
  • Γιατί το ποσοστό απασχολησιμότητας των αποφοίτων του είναι πολύ υψηλό.
  • Γιατί το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού αποτελεί ένα συνδυασμό  τεχνολογικών και οικονομικών-επιχειρηματικών θεμάτων, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, από καθαρά τεχνολογικές μέχρι οικονομικές-διοικητικές θέσεις, είτε στον  ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο Τομέα.
  • Γιατί το ακαδημαϊκό προσωπικό του αποτελείται από υψηλού επιπέδου επιστήμονες-μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης.
  • Γιατί στα μαθήματα προσκαλούνται, ανά τακτά διαστήματα, εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.
  • Γιατί το MIS ενημερώνει και υποστηρίζει ενεργά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του σε θέματα εύρεσης εργασίας και πρακτικής άσκησης.
  • Γιατί το MIS δίνει έμφαση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 
  • Γιατί το MIS έχει αναπτύξει συνεργασίες με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,  με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με αντίστοιχα προγράμματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Διάβασε τη γνώμη ενός αποφοίτου μας για το τι του προσέφερε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό εδώ…

Στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ-ΔΙΚΑΤΣΑ), με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Ιανουαρίου, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν τον Φεβρουάριο.

Μάθε περισσότερα στο http://mis.uom.gr