Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Υποβολή αιτήσεων: από τέλος Οκτωβρίου μέχρι αρχές Ιανουαρίου.
Έναρξη μαθημάτων: Φεβρουάριος 2018.