Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2017

Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας είναι ένας σύνθετος δείκτης που μετρά την πρόοδο των χωρών της ΕΕ προς μια ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία, με την εξέταση πέντε περιοχών πολιτικής στις οποίες εξετάζονται 31 δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των  ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών, των δεξιοτήτων στο Διαδίκτυο, τη χρήση του Διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Περισσότερα εδώ…