Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Νέα προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο πρόγραμμα "Δράσεις κατάρτισης , πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των ΤΠΕ"

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Β' Κύκλο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους μέσα στο http://edu.sepve.org.gr  . Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ…