Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Προκήρυξη επιδοτούμενου προγράμματος «Start-up στον Πολιτισμό: Δεξιότητες και Μεθοδολογία για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων, ηλικίας άνω των 25 ετών με τίτλο "Start Up στον Πολιτισμό. Δεξιότητες και Μεθοδολογία για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες".

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:
  • Εισαγωγή. Πεδία επιχειρηματικότητας στον πολιτισμό
  • Η σύλληψη της επιχειρηματικής «ιδέας»
  • Η μετατροπή της επιχειρηματικής «ιδέας» σε πρόταση
  • Ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης με τις απαιτούμενες επιχειρησιακές δεξιότητες
  • Έναρξη δραστηριότητας – Εντοπισμός χρηματοδότησης – Πλάνο δράσης
  • Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Workshop
  • Παρουσίαση επιτυχημένων νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στον πολιτισμό

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, ηλικίας άνω των 25 ετών, πτυχιούχους/ διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Οικονομικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών που θέλουν είτε να ασχοληθούν με την οργάνωση και το σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων, είτε να ξεκινήσουν μία δική τους επιχείρηση στον Πολιτισμό.
Η επιλογή των συμμετεχόντων (μέγιστος αριθμός 40) θα γίνει με αξιολόγηση οικονομικών κριτηρίων (ανεργία, εγγραφή σε μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ, ατομικό εισόδημα) και κριτηρίων εκπαίδευσης (πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακές σπουδές). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής τους.
Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης και θα αποδοθούν ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24/04 έως 16/05/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.
Περισσότερα εδώ…