Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση «Θεωρητικής Κατάρτισης» 120 ωρών και «Πρακτικής Άσκησης» 260 ωρών.

Εκπαιδευτικό επίδομα
Για την επιτυχή παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται στους ωφελούμενους εκπαιδευτικό επίδομα 5 Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, ενώ για την επιτυχή παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, καταβάλλεται στους ωφελούμενους εκπαιδευτικό επίδομα 3 Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Υποβολή αιτήσεων έως τη Τετάρτη 3 Μαΐου 2017, ώρα 18:00.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ…