Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Συνέδριο Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πέμπτη 30/03/2017, Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.