Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Τελετή Ορκωμοσίας Δ.Π.Μ.Σ. 31 Μαρτίου 2017

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρες 19:30-21:00, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πρόγραμμα Τελετής

19:30
Έναρξη της εκδήλωσης.
Είσοδος των Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Διευθυντών των Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα.

19:40
Ανάγνωση του όρκου από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που πρώτευσαν:
  • Οικονομική Επιστήμη: Γεωργιάδης Ισαάκ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA): Σταματόγιαννης Ιωάννης
  • Πληροφοριακά Συστήματα (MIS): Μανδραβέλης Γεώργιος
- Χαιρετισμός των Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Διευθυντών των Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα.
- Χαιρετισμός από τον Μεταπτυχιακό Φοιτητή που πρώτευσε μεταξύ όλων των αποφοίτων.
- Χαιρετισμός από τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου Διπλωματούχων του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), κ. Μαλτέζο Παναγιώτη.

20:00
Απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων.

21:00
Πέρας της τελετής.


Όρκος των Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Αξιωθέντες του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υποσχόμεθα και καθομολογούμεν, ότι εξερχόμενοι του ιερού χώρου του Πανεπιστημίου, θα εξακολουθούμε να τηρούμε τις αρχές του Δικαίου και του ορθού λόγου, θεωρούντες ως ύψιστα αγαθά την ζωήν και την ελευθερίαν και αποβλέποντες εις την αλήθειαν, το δίκαιον και την ειρήνην, θα υποτάσσομε το ατομικόν εις το κοινωνικόν συμφέρον”.