Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Πρακτική Άσκηση 2017: Νέες θέσεις στην Ευρωπαϊκή επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και εκτός Ευρώπης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου. Περισσότερα εδώ…