Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διεξήγαγε πανελλαδική έρευνα σχετικά με την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Βασικός στόχος της έρευνας αυτής ήταν η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών νέων άνεργων ατόμων ώστε να είναι σε θέση να ιδρύσουν και να διαχειριστούν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. Περισσότερα εδώ…