Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε. σχετικά με την ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά "Digital Single Market strategy" αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα δεδομένα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα και ξεκινάει δημόσια διαβούλευση με τίτλο "Building a European Data Economy" κατά την περίοδο 10.01.2017-26.04.2017 με σκοπό να διερευνήσει τα εμπόδια της ελεύθερης ροής δεδομένων για την επίτευξη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στη διαβούλευση εδώ…